SLOVENSKA
 O združení    Stanovy    Prihláška    Kontakty    Akcie združenia  

 Zoznam členov AHS


Asociácia Hydrológov Slovenska, IČO : 31818935, Bankové spojenie : 1723888159/0200

Plus500

Prezident Asociácie:                 RNDr. Július Šútor, DrSc.
Členovia správnej rady:            Doc. RNDr. Milan Lapin, CSc.
  RNDr. Oľga Majerčáková, CSc.
Mgr. Tomáš Orfánus
RNDr. Pavel Petrovič, CSc.
Ing. Jozef Stanovský
Prof. Ing. Ján Szolgay, CSc.
Ing. Jozef Turčan, CSc.

dozorná komisia :                     RNDr. Pavol Miklánek, CSc.
  RNDr. Martina Juráková
Doc. Ing. Jana Skalová, CSc.

Priebeh posledných volieb riadila volebná komisia v zložení:
Ing. Jozef Turčan, CSc., Doc. Ing. Kamila Hlavčová, CSc., Ing. Viliam Nagy

Priebeh schvaľovania uznesenia riadi návrhová komisia v zložení:
RNDr. Pavel Petrovič, CSc., Ing. Blažej Náther, CSc. a RNDr. Ivan Kunsch, CSc.